Kurs pedagogiczny dla mistrzów i instruktorów                   

                         praktycznej nauki zawodu  

   

ZAPRASZAMY NA KURS 

 

                         rozpoczęcie 22 lutego 2018 

                                    o godz. 16:00