START
Wtorek, 30 Sierpień 2011 11:35

Kierunek: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 

BEZPŁATNIE przy frekwencji miesięcznej minimum 60% (pozostali 50 złotych miesięcznie) - dotyczy nowych grup (od września 2013)

Typ szkoły: zaoczna, 1,5 roczna, ponadgimnazjalna

Tryb nauki i czas trwania: nauka trwa 1,5 roku (trzy semestry), zajęcia prowadzone są w formie wykładów; odbywają się (2 razy w miesiącu)

w systemie zaocznym:  sobota, niedziela od 8:30 do 14:45.

 Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (technik bhp) przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

 

DOBRYCH TECHNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY POSZUKUJĄ:

- do pracy w służbach bhp, tak, aby ABSOLWENT mógł między innymi:

przeprowadzać kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy,

ustalać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy,

kontrolować i oceniać stan bhp w zakładzie,

oceniać i mierzyć stopień zagrożenia i ryzyka zawodowego,

prowadzić doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzić szkolenia w zakresie bhp,

podejmować działalność gospodarczą w zakresie bhp.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • ksero dowodu osobistego
  • dwa zdjęcia
  • wypełnienie umowy ze szkołą

Realizowane zajęcia:

 

PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 

Podstawy mechaniki  i konstrukcji budowy maszyn i rysunku technicznego

Techniki wytwarzania   z materiałoznawstwem

Podstawy statystyki  ekonomiki    i organizacji

Toksykologia

Podstawy ergonomii i fizjologii pracy

Podstawy psychologii   i socjologii

Prawna ochrona pracy

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Analiza i ocena zagrożeń

Szkolenie i popularyzacja zagrożeń bhp

Ochrona naturalnego środowiska  i ochrona ppoż

Użytkowanie komputera

Zajęcia praktyczne

 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOŁY:

Warunkiem ukończenia szkoły jest aktywny udział  w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń  przewidzianych w programie szkoły.

 

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymują:

  • świadectwo ukończenia  szkoły policealnej
  •  dyplom w zawodzie  technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz suplement w języku angielskim co ułatwi zatrudnienie w  krajach europejskich (po zdaniu egzaminu zawodowego)
 
Joomla themes by Lonex.