Kurs pedagogiczny dla mistrzów,

instruktorów praktycznej nauki zawodu

i opiekunów prakty

Nazwa szkolenia/kursu Pedagogiczny dla mistrzów, instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk
Program szkolenia Psychologia, Pedagogika, Metodyka nauczania, Praktyka metodyczna
Tryb prowadzenia stacjonarne
Czas trwania 80 godzin lekcyjnych
Termin rozpoczęcia data do ustalenia
Cena brutto 800,00 zł
Kwalifikacje po ukończeniu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Adresaci osoby z minimum średnim wykształceniem danego zawodu lub osoby z tytułem mistrza