Ceny za wynajem naszej bazy dydaktycznej 

   

     Rodzaj pomieszczenia     

 

    Cena za godzinę lekcyjną    

Sala dydaktyczna 60 zł
Pracownia fryzjerska 90 zł
Pracownia gastronomiczna 90 zł 
Pracownia informatyczna 90 zł 
Pracownia hotelarska 90 zł 
Pracownia kosmetyczna 90 zł 
Pracownia masażu 90 zł 
Pracownia rehabilitacyjna 90 zł 
Pracownia DPS  90 zł