CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH LIDER
CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH LIDER
● Kurs grafiki komputerowej
Nazwa szkolenia/kursu Grafika komputerowa
Program szkolenia Powtórzenie wiadomości nt. systemu operacyjnego Windows, CorelDraw, Photoshop
Tryb prowadzenia stacjonarne 
Czas trwania 60 godzin lekcyjnych
Termin rozpoczęcia data do ustalenia
Cena brutto 600,00 zł
Kwalifikacje po ukończeniu Zaświadczenie o ukończeniu kursu + certyfikat w języku angielskim
Adresaci wszyscy zainteresowani