CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH LIDER
CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH LIDER
● Kursy na zlecenie

Mamy mozliwość przeprowadzenia następujących kursow dla grup zleconych:

i inne (prosimy o kontakt z sekretariatem)