CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH LIDER
CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH LIDER
● Kurs kadry i płace z obsługą sekretariatu
Nazwa szkolenia/kursu Kadry i płace z obsługą sekretariatu
Program szkolenia Organizacja pracy sekretariatu, Zagadnienia kadrowo – prawne, Ubezpieczenia społeczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Sporządzanie list wynagrodzeń, dokumentów płacowo – ubezpieczeniowych, deklaracji podatkowych, Obsługa programów pakietu Microsoft Office, Obsługa programu „Płatnik”, Kadry i płace w systemie „Symfonia”, Sieci komputerowe.Internet, poczta elektroniczna
Tryb prowadzenia stacjonarne
Czas trwania 120 godzin lekcyjnych
Termin rozpoczęcia data do ustalenia
Cena brutto 960,00 zł
Kwalifikacje po ukończeniu Zaświadczenie o ukończeniu kursu + certyfikat w języku angielskim
Adresaci wszyscy zainteresowani